Tietosuojaseloste

Tällä sivulla kerromme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelystä. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.
tietoturva

Henkilötietojen käsittely

Tällä sivulla kerromme keskeiset käytäntömme henkilötietojen käsittelyssä. 

Tietosuojaperiaatteet

Noudatamme tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita, joiden mukaan henkilötietoja on

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Tietosuojaselosteet

Rekisterikohtaisissa tietosuojaselosteissa kerromme mm. kenen henkilötietoja käsittelemme, mistä lähteistä tietoja hankitaan ja millaisiin tarkoituksiin niitä käytetään. Voit tutustua tietosuojaselosteisiimme alla olevista linkeistä: 

Tietojen tarkastaminen

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, oikaista tietoja, pyytää tietojen rajoittamista tai poistamista, vastustaa profilointia ja automaattista päätöksentekoa, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sekä ilmoittaa tietosuojaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tarkastuspyynnöt voit tehdä palveluportaalissa. Pyynnön käsittely edellyttää henkilön vahvaa tunnistamista, jonka vuoksi palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Vastaamme tietosuojapyyntöihin kuukauden sisällä.

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Matti Dahl, matti.dahl@loiste.fi, puh. 045 631 4983