Artikkeli

Loiste-yhtiöiden vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu

Loiste-yhtiöiden vastuullisuusraportti kertoo yhtiön askelia energiainfran vastuullisena uudistajana.
Ilmakuva metsästä, jossa kulkee sähköjohto tien yli. Tiellä ajaa valkoinen auto.

Vastuullisuusraportissa pureudutaan haastavaan energiavuoteen 2022 ja kuvaillaan Loiste -yhtiöiden suoria ja epäsuoria vaikutuksia yhteiskuntaan. Toiminnan vaikutuksia arvioidaan ympäristön, sosiaalisen ja yhteiskunnallisista näkökulmista.

Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä sekä vähentää fossiilisen polttoaineiden käyttöä. Toimimme lähellä ihmistä ja usein toisen omistamalla maaperällä, jolloin on tärkeää tunnistaa toimintamme turvallisuus, vastuullisuus ja vaikutukset ympäristöön. Vastuullisuusraportti tarkastelee ympäristövaikutuksiamme eri näkökulmista ja asettaa tavoitteitamme vuodelle 2023.

Ympäristöasioiden lisäksi vastuullisuusraportti kuvaa sosiaalista vastuunkantoa työntekijöiden, sidosryhmien ja alihankkijoiden näkökulmista. Sosiaalisen vastuun mukana kulkee myös yhteiskuntavastuu, joka tarkoittaa Loiste -yhtiöissä taloudellisen vastuun lisäksi elinvoimaisuuden rakentamista ja ylläpitoa paikallisesti.