Vastuullisuus

Vastuullisuus on strategiamme ytimessä ja mukana jokaisessa työpäivässämme. Tavoitteenamme on olla energiainfran vastuullinen uudistaja, joka mahdollistaa hiilineutraaliuden saavuttamisen.
vastuullisuuden kuva

Miksi vastuullinen uudistaja?

Me mahdollistamme muutoksen ja onnistumisen. Energiainfrayhtiöillä on keskeinen rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä Suomen sähköistyessä entistä enemmän. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää konkreettisia tekoja, joihin me energiayhtiönä olemme sitoutuneet. 

Sertifioitua toimintaa vuodesta 2000

Vastuullisuus lähtee meistä jokaisesta työntekijästä sekä kumppaneistamme. Toimintamme laatu näkyy työn tekemisen tasossa, jota kehitetään, seurataan ja raportoidaan sertifiointijärjestelmien avulla. Olemme Suomessa energia-alan edelläkävijä toimintamme sertifioinnissa. Vuonna 2000 sertifioimme samanaikaisesti sekä laatu-, ympäristö- että työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme. 

Sertifikaatit kattavat kaikki liiketoiminta-alueemme.

Ympäristövastuu

Toimimme lähellä ihmistä ja tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäristöön.

Huomioimme ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden kaikissa hankinnoissamme.

Luomme ja tarjoamme asiakkaillemme energiatehokkaita ratkaisuja ja palveluita huomioiden vastuullisen maankäytön ja biodiversiteetin. 

Lue lisää ympäristöpolitiikastamme.

Luonto

Sosiaalinen vastuu

Rakennamme tulevaisuuden sähköverkkoa turvallisesti ja tasa-arvoisesti kaikille asiakkaillemme.

Turvallisuus on kulttuurimme ja meillä on hyvinvointia luova ja ylläpitävä työympäristö sekä mukavat työkaverit.

enerke

Hallinnollinen ja taloudellinen vastuu

Eettiset säännöt ohjaavat toimintaamme.

Olemme luotettava kumppani ja tunnemme tilajaavastuumme.

Toimitamme sähköä ja lämpöä kustannustehokkaasti ja kannamme vastuumme taloudellisesta kannattavuudesta.

 

 

 

taloudellinen vastuu