Ympäristöpolitiikka

Rakennamme sähkö- ja lämpöverkot asiakkaiden tulevaisuuden tarpeiden ja toimitusvarmuusvaatimusten mukaisesti huomioiden samalla ympäristö-, ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteet.
tuulipuistokuva

Ympäristö- ja energiapolitiikkamme

Perusperiaatteenamme on turvata varma energian toimitus sekä kilpailukykyinen energian hinta. Energiapolitiikan tavoitteenamme on myös huolenpito ympäristöstä ja ilmastonmuutosta aiheuttavien kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen. Pidämme ympäristöön ja energiatehokkuuteen liittyviä lakeja ja määräyksiä toimintamme vähimmäisvaatimuksina. 

• Energiansäästön ohella hyödynnämme mahdollisimman paljon uusiutuvia energialähteitä lämpö- ja sähköenergian tuotannossa. Pyrimme energiantuotannossa ratkaisuihin, jotka edistävät kestävää kehitystä. 

• Edistämme energian tehokasta käyttöä sekä omassa että asiakkaidemme toiminnassa. 

• Pidämme yllä henkilöstömme osaamista ympäristö- ja energiatehokkuusasioissa. 

• Huomioimme ympäristö- ja energiatehokkuuden uusia hankintoja suunniteltaessa. 

• Opastamme asiakkaitamme energiatehokkuuteen liittyvissä kysymyksissä. 

• Kiinnitämme huomiota jatkuvaan riskienhallintaan. Toimintamme ei saa aiheuttaa terveys- ja turvallisuusriskejä työntekijöillemme tai ulkopuolisille henkilöille. Ympäristöriskeihin liittyen teemme ennalta ehkäisevää työtä. Jos kuitenkin kaikista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta ilmenee 

ympäristötapahtuma, pyrimme mahdollisimman nopeasti lieventämään sen vaikutuksia, olemme yhteydessä asiaan liittyviin viranomaisiin ja tiedotamme avoimesti tilanteen kehittymisestä. 

• Tiedotamme säännöllisesti ympäristö- ja energiatehokkuustoimenpiteistämme.