Loiste-yhtiöt

Loiste on suomalainen energiayhtiö, jonka juuret ulottuvat Kainuussa yli sadan vuoden päähän. Ydinliiketoimintaa ovat sähkön sekä kaukolämmön jakelun ja tuotannon käsittävä energiainfra.
on kooltaa liian iso kuva

Loiste-yhtiöiden pääkonttori sijaitsee Kajaanissa, ja sillä on toimipiste myös Espoossa. Loisteen omistavat Kajaanin kaupunki (50,1%), Sotkamon kaupunki (16%) sekä Kanerva Energia Oy.

Sähköverkkoliiketoiminta: Kajave Oy toimii sähkömarkkinalain määrittämänä jakeluverkon haltijana verkkovastuualueella, joka kattaa Kainuun yhdeksän kuntaa sekä Pyhännän kunnan ja osan Siikalatvan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Verkkovastuualueen laajuus on 22 500 neliökilometriä eli 7,2 % Suomen pinta-alasta. Asukastiheys Kajaven verkkovastuualueella on vain 3,6 asukasta neliökilometrillä, kun koko maan luku on yli 17 asukasta – tämän takia Kajaven verkon pituus asukasta kohden on huomattavasti enemmän kuin tiheämmin asutuilla alueilla. Yhteensä Kajavella on sähköverkkoa noin 13 800 kilometriä eli yli kolme prosenttia Suomen sähköverkosta. Kajave toimitti vuonna 2022 sähköä 58 713 sähkönkäyttöpaikkaan. 

Kaukolämpö - ja tuotantoliiketoiminta: Loiste Lämpö Oy tuottaa kaukolämpöpalvelut Kajaanin kaupungin taajama-alueelle. Sillä on noin 1 700 asiakasta ja sen kaukolämpöverkoston kokonaispituus on 132 kilometriä. Myös Otamäen Lämpö Oy kuuluu liiketoiminta-alueeseemme. 

Kajave

Tehtävänämme on toimittaa sähköä tasapuolisesti kaikille alueemme asiakkaille ja huolehtia sähköverkkopalveluista eli sähkön toimituksesta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen hankinnoista ja kumppanuuksista.

Loiste Lämpö

Vastaamme kaukolämpötoiminnasta ja -palveluista sekä tuotannosta Kajaanissa. Kaukolämpö on alueemme yleisin ja suosituin lämmitysmuoto. Mahdollistamme hiilineutraalin kaukolämmön saatavuuden ja panostamme jatkuvasti uusiutuviin energialähteisiin.