Visiomme

Visiomme on olla asiakkaiden ja yhteiskunnan hyödyksi toimiva energiainfrastruktuurin vastuullinen uudistaja.
Yhdessä

Miksi vastuullinen uudistaja?

Energiainfrayhtiöillä on keskeinen rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä Suomen sähköistyessä entistä enemmän. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää konkreettisia tekoja, joihin me energiayhtiönä olemme sitoutuneet. Me mahdollistamme muutoksen ja onnistumisen! 

Miten toimimme visiomme toteuttamiseksi?

 • Olemme aidosti kiinnostuneita ihmisten energiatarpeista. Kysymme, kuuntelemme ja uudistumme.
 • Tuotamme asiakkaillemme erinomaisia palvelukokemuksia. Ansaitsemme asiakkaiden luottamuksen.
 • Uudistamme toimintaamme kannattavasti. Toimintamme on tehokasta.
 • Huolehdimme, että asiantuntijoidemme osaaminen on alan huippua. Löydämme aidot ratkaisut.
 • Investointimme ovat vastuullisia ja oikea-aikaisia. Ne vastaavat meille asetettuja ympäristömme tavoitteita.

 

Menestystekijät

Verkkoliiketoiminta

 • Uudistamamme toimintamalleja ja parannamme kustannustehokkuutta. Hyödynnämme myös digitalisaation mahdollisuudet.
 • Investointiohjelma etenee meille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
 • Toimimme aidosti vastuullisesti kattaen sidosryhmämme.
 • Parannamme työhyvinvointia ja huolehdimme ammattilaisten osaamistasosta.

 

Lämpöliiketoiminta

 • Uudistamme toimintamalleja ja parannamme kustannustehokkuutta.
 • Tiekarttamme kohti hiilidioksidivapaata tuotantotapaa etenee suunnitellusti ja kannattavasti.
 • Ammattitaitoiset palvelumme ja vastuullinen toiminta ratkaisee asiakkaidemme muuttuvat tarpeet.
 • Toimintatapojen kehittyminen lisää työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia.