Vastuullisuusraportti

Loiste-yhtiöiden vastuullisuusraportti vuodelta 2022 kertoo askeleistamme kohti visiotamme energiainfran vastuullisena uudistajana.
Ilmakuva metsästä, jossa kulkee sähköjohto tien yli. Tiellä ajaa valkoinen auto.

Ilmastoteot edellyttävät hiilivapaita energiamuotoja Suomen edelleen sähköistyessä. Loiste-yhtiöt mahdollistavat omalta osaltaan tämän toteutumisen. 

Energiainfrayhtiönä turvallisuus on tärkeä osa Loisteen yrityskulttuuria ja vastuullisuus alkaa jokaisesta työntekijästä sekä yhteistyökumppanista. Tilaajaorganisaationa sosiaalinen vastuu koskeekin oman henkilöstön lisäksi myös yhteistyökumppaneiden, urakoitsijoiden ja alihankkijoiden henkilöstöä silloin, kun he työskentelevät Loiste-yhtiöiden toimeksiannosta. 

Toimimme lähellä ihmistä ja usein toisen omistamalla maaperällä, jolloin on tärkeää tunnistaa toimintamme turvallisuus, vastuullisuus ja vaikutukset ympäristöön. Vastuullisuuteen kuuluu suorien vaikutusten lisäksi epäsuorien vaikutusten huomioiminen. 

Työskentelemme määrätietoisesti päästöjen vähentämiseksi ja vihreän siirtymän edistämiseksi. Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä sekä vähentää fossiilisen polttoaineiden käyttöä.
Lasse Aarnio
Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja