Uutinen

Loiste-yhtiöt hakee kasvua tuulivoimasta – sähköntuotannolle oma liiketoimintayksikkö

Loiste haluaa olla mukana sähköntuotannon vihreän siirtymän edistämisessä Kainuussa. Uusi liiketoimintayksikkö selvittää investointimahdollisuuksia paikallisiin tuulivoimahankkeisiin.
Ilmakuva metsästä, jossa kulkee sähköjohto tien yli. Tiellä ajaa valkoinen auto.

Loiste-yhtiöt on perustanut toukokuun alussa sähköliiketoiminnalleen oman liiketoimintayksikön. Se vastaa sähkön tuotantotoiminnasta ja tuotantotehokkuuden kehittämisestä. Tällä hetkellä Loiste Energialla on sähköntuotantoa omalla Pyhännänkosken vesivoimalaitoksella sekä osuuksia Kemijoen vesivoimasta ja Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimasta. Lisäksi yhtiö on vuokrannut Kajaanin kaupungin osuuden (50%) Kainuun Voima Oy:n sähkön ja lämmön tuotannosta.

”Liiketoimintojemme uudelleenorganisointi on ensimmäinen askel oman sähköntuotantomme lisäämiseksi. Haluamme olla mukana tukemassa Kainuun vihreää siirtymää myös sähköntuotannossa kaukolämmön lisäksi. Uusi liiketoimintayksikkömme käy ensi töikseen kartoittamaan tuulivoimahankkeita, joihin voisimme investoida”, Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja Lasse Aarnio sanoo.

Uusi liiketoimintayksikkö toimii sähköverkkoliiketoiminnasta vastaavan Kajaven ja kaukolämpöliiketoiminnasta vastaavan Loiste Lämmön rinnalla.

”Kolme liiketoimintaamme täydentävät toisiaan ja toteuttavat yhtiön arvoja, joihin kuuluu vastuullisuus ja paikallisen elinvoimaisuuden rakentaminen.”

Liiketoimintojen uudelleenorganisoinnin yhteydessä myös Loiste-yhtiöiden johtoryhmässä on tapahtunut muutoksia. Uudelle sähköntuotannon liiketoiminnalle palkataan liiketoimintajohtaja, ja Loiste Lämmön liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Marko Saviniemi.

Loiste Holdingin johtoryhmään kuuluvat jatkossa toimitusjohtaja Lasse Aarnio, Kajaven liiketoimintajohtaja Timo Jutila, Loiste Lämmön liiketoimintajohtaja Marko Saviniemi, Group Business Controller Saara Rimpiläinen, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Eeva Kukkonen, johtoryhmän sihteeri Business Controller Tuija Huusko ja myöhemmin nimitettävä sähköntuotannon liiketoimintajohtaja.