Uutinen

Loiste Energia on myynyt tuulivoimaloiden valvontapalvelut Rejlers Finlandille

Loiste Energian ja tuulipuistoyhtiöiden väliset sopimukset siirtyvät tänään 1.6. Rejlersin vastuulle.
Kivivaara-Peuravaaran tuulipuisto sijaitsee  Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien rajalla.

Loiste Energia on myynyt tuulivoimaloiden ympärivuorokautiset valvontapalvelut Rejlers Finlandille.

"Rejlers on vankalla asiantuntemuksellaan oikea taho kehittämään tuulivoimaloiden valvontapalveluita. Yhdistetty tuulipuistojen ja jakeluverkon valvonta tuo synergiahyötyjä kaikille tuulivoima-alalla toimiville osapuolille", sanoo Loisteen sähköverkkoliiketoiminnan johtaja ja Kajaven toimitusjohtaja Timo Jutila.

Kaupassa siirtyviin palvelusopimuksiin sisältyvät sähköverkon käyttökeskustöiden lisäksi kunnossapitopalvelu, käytönjohtajuus ja alamittaukset.

"Kokonaisuutena liiketoimintasiirto onnistui Rejlersin kanssa hyvässä yhteistyössä," kertoo kehityspäällikkö Jani-Pekka Pantti Loiste Energiasta.

Rejlers Finland operoi myös Kajaven käyttökeskusta

Aiemmin tänä vuonna Rejlers Finland ja Kajave, joka kuuluu Loiste-yhtiöihin, sopivat, että Kajaven sähköjakeluverkon operointi- ja valvontapalvelut ja käyttökeskus siirtyvät Rejlersille huhtikuusta 2022 lähtien. Käyttökeskus suunnittelee ja johtaa sähköverkon kytkentöjä ja varmistaa verkon toiminnan vuorokauden ympäri.

Nyt ostettu tuulivoimaloiden valvontapalvelu kattaa tällä hetkellä 14 tuulipuiston valvonnan. Rejlersin tavoite on laajentaa palveluita muihin tuulipuistoihin Kajaanin käyttökeskusta hyödyntäen.
- Operoimme käyttökeskusta Kajaanissa ja voimme palvella tuulivoimaloita koko maassa. Energiamurros ja siirtymä uusiutuviin energialähteisiin lisää nyt tuulivoimainvestointeja. Luotettavien yhteyksien varmistaminen on tärkeää ja haluamme tukea asiakkaitamme tässä, sanoo Rejlersin Energia ja infra -liiketoiminnan johtaja Timo Holmberg.

Suomen noin 80 sähköverkkoyhtiöstä yli 60 yhtiötä sekä noin kolmannes Suomen tuulivoimatuotannosta on ollut Rejlersin asiakkaana vuosien varrella.