Uutinen

Loiste sai sertifikaatin henkilöstönsä tyytyväisyydestä

Loiste-yhtiöt on saanut arvostetun Great Place to Work™ -sertifioinnin. Noin 67 prosenttia Loisteen työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka – tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 prosenttia.
Good place to work -logo

”Olen todella iloinen saadusta tunnustuksesta. Se osoittaa, että yhtiömme henkilöstö on innostunut ja sitoutunut kehittämään yhdessä toimintaamme”, toimitusjohtaja Reino Huusko sanoo helmikuussa saadusta sertifikaatista.

Sertifiointi perustuu henkilöstölle tehtävään nimettömään Great Place to Work™ -kyselyyn, jonka Loiste-yhtiöt on teettänyt vuodesta 2013 alkaen. Nyt saatu tunnustus tuli kolmannen kerran.

Luottamus, vastuu ja yhteistyö korostuivat

Loisteen henkilöstö arvosti saamaansa vastuuta ja johdon luottamusta heidän asiantuntemukseensa. Kyselyyn vastanneista 96 prosenttia oli samaa mieltä väittämästä ”Täällä ihmisille annetaan paljon vastuuta”, ja 93 prosenttia vastanneista oli samaa mieltä väittämästä ”Johto luottaa, että ihmiset tekevät työnsä hyvin ilman jatkuvaa tarkkailua”.

Henkilöstön vastauksista nousi esiin myös oman työn ja yhteistyön arvostus. He kokivat vahvaksi oman työn (87 %) sekä tasa-arvoisuuden (80 %), välittämisen (72 %), ystävällisyyden (72 %) ja yhteisöllisyyden (70 %).

”Isojen muutosten ja yt-prosessien jälkeen tulos on todella hyvä. Yhtiön johdolla on kuitenkin selkeästi parannettavaa esimerkiksi yhteistyössä ja viestinnässä, sillä näiltä osin saamamme arvosanat olivat huonompia kuin vuotta aiemmin ”, Huusko kertoo.

Kehitystoimet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä

Loisteen kokonaistulos sekä johtoryhmän omat ja kaikille yhteiset kehityskohteet esiteltiin henkilökunnalle maaliskuussa. Huhti-toukokuussa kaikki yksiköt käyvät läpi oman yksikkönsä tulokset ja kaikille yhteiset kehitystavoitteet sekä suunnittelevat oman yksikkönsä kehitystavoitteet.

”Rakennamme kevään aikana ja koko henkilöstön strategiapäivän aikana yhteisen näkemyksen tulevaisuudestamme ja mietimme, mitä osaamista ja koulutusta tarvitsemme. Pohdimme myös, kuinka kehitämme edelleen yhteistyötämme ja kuinka juhlistamme työmme tuloksia. Yksi arvoistammehan on Yhdessä olemme enemmän”, Huusko kertoo.

Sertifiointi on tunnustus hyvästä työntekijäkokemuksesta

Great Place to Work -sertifiointi™ maailmanlaajuisesti käytössä oleva tunnustus yritysten hyvästä työntekijäkokemuksesta. Sertifikaatin voi saada, jos ennalta määritelty tulosraja ylittyy työntekijöille tehdyssä kyselyssä. Vuoden 2021 toimintaa arvioinut kysely tehtiin helmikuussa 2022, ja Loisteen kokonaistulos oli sama kuin tulosraja, 65 prosenttia.

Loisteen ydinliiketoimintaa on energiainfran ylläpito ja kehittäminen Kainuussa ja sen lähialueilla. Yhtiö koostuu kolmesta liiketoimintayhtiöstä: Kajave Oy vastaa sähköverkkoon, Loiste Lämpö Oy kaukolämpöön ja Loiste Energia Oy sähkön tuotantoon liittyvistä liiketoiminnoista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 130 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli keskimäärin 45 työntekijää.

Loisteen omistavat Kajaanin kaupunki, Sotkamon kaupunki ja Kanerva Energia Oy. Loiste-yhtiöiden pääkonttori sijaitsee Kajaanissa, ja sillä on toimipiste myös Espoossa.