Uutinen

Loiste-yhtiöiden yhteiskuntavastuuraportti 2020 on julkaistu

Loiste-yhtiöiden yhteiskuntavastuuraportti kokoaa yhteen avaintiedot Loiste-konsernista ja avaa kattavasti Loisteen roolia yhteiskunnassa. Konsernin yhteiskuntavastuuta tarkastellaan avoimesti niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisen vastuunkin näkökulmista.
voimalaitos

Tänään julkaistu Loiste-yhtiöiden vastuullisuusraportti vuodelta 2020 kertoo myös Kajaven askeleista kohti visiotamme energiainfran vastuullisena uudistajana.

Ilmastoteot edellyttävät hiilivapaita energiamuotoja Suomen edelleen sähköistyessä. Loiste-yhtiöt ja Kajave mahdollistavat omalta osaltaan tämän toteutumisen.